Renascence

Renascence , dikt av Edna St. Vincent Millay, först publicerad 1912 i antologin The Lyric Year och senare inkluderad som titeldikt i hennes första publicerade samling, Renascence and Other Poems (1917).

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet; porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Lyriska dikter tar sitt namn från ett musikinstrument.

”Renascence” består av 214 rader skrivna i oktosyllabiska kopplingar. Dikten, skriven när Millay var 20, återspeglar på ett enkelt, direkt språk poetens känslor av förundran över universums storlek och begreppen Gud och död.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.