Expansion

Expansion , i ekonomi, en uppåtgående trend i konjunkturcykeln, kännetecknad av en ökning av produktion och sysselsättning, vilket i sin tur orsakar en ökning av hushållens och företagens inkomster och utgifter. Även om inte alla hushåll och företag upplever ökade inkomster, uppmanar deras större förtroende för framtiden under en expansion dem att göra större inköp och investeringar.

Under en ekonomisk expansion beror produktionsökningarna främst på ökningar av konsumenternas köp av hållbara varor och företagens maskiner och utrustning. Konsument- och affärsförtroende driver upp efterfrågan på produkter och tjänster. När efterfrågan växer ökar företagen sina lager för att säkerställa att de kommer att kunna hålla jämna steg med nya inköpsorder. Beslutet att öka lagren har ofta en ytterligare inverkan på produktionsvolymen, utöver ökningen av den faktiska försäljningen.

Huruvida en expansion är hållbar under lång tid beror på ett antal faktorer. Bland dem är omfattningen och kvaliteten på krediter som tillhandahålls av banker och andra finansiella mellanhänder, förekomsten av lämplig penning- och finanspolitik för att stödja den uppåtgående trenden, den totala produktionskapaciteten i branscher och den del av den som har använts och externa faktorer som kan påverka energipriser eller andra produktionskomponenter.

Peter Bondarenko