Tyska förbundet

Tyska förbundet, organisation av 39 tyska stater, som inrättades av kongressen i Wien 1815 för att ersätta det förstörda heliga romerska riket. Det var en lös politisk förening, bildad för ömsesidigt försvar, utan central verkställande eller rättsväsende. Delegater träffades i en federal församling som dominerades av Österrike. Mitt i en växande uppmaning till reform och ekonomisk integration övertalade konservativa ledare, inklusive Klemens, prins von Metternich, konfederationens prinsar att genomföra de förtryckande Carlsbad-förordningarna (1819) och på 1830-talet ledde Metternich federala församlingen genom att vidta ytterligare åtgärder för att krossa liberalismen och nationalism. Bildandet av Zollverein (en tysk tullunion) 1834 och revolutionerna 1848 undergrävde förbundet.Det upplöstes med Preussens nederlag mot Österrike under de sju veckornas krig (1866) och upprättandet av det preussisk-dominerade Nordtyska förbundet.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Heather Campbell, Senior Editor.