Flagga New Jersey

New Jersey statlig flagga

Statens flagga antogs den 26 mars 1896 och 1938 klargjorde en lag att rätten att visa flaggan inte var begränsad till guvernören ensam. Det är den enda flaggan av de 50 statliga flaggorna som har en bakgrund av buff, även om detta ofta visas felaktigt som gult. Färgen är baserad på ansikten på uniformer som bärs av New Jersey-regementen under revolutionskriget (1775–83). Liksom de andra originalstaterna tilldelades New Jersey sina färger i ett direktiv av 2 oktober 1779 av George Washington, då befälhavare för den kontinentala armén. Valet av buff för ansiktena i New Jersey och New York kan ha varit tänkt att återkalla den tidigare holländska kolonin Nya Nederländerna, även om denna symboliska förening inte är bevisad.Det bygger på en antagande att orange från de tidigaste holländska flaggorna modifierades av Washington för att buffra som en mer lämplig färg för användning i uniformer.

Vapenskölden visas i mitten av New Jersey-flaggan och finns också i statens sigill. Det kan ha designats av Francis Hopkinson, som var medlem av den kontinentala kongressen, eller av konstnären Pierre Eugène du Simitière innan den antogs av statens lagstiftande församling den 3 oktober 1776. De tre plogarna på vapenskölden står för jordbruket. , som också representeras av gudinnan Ceres (en av anhängarna). Den andra anhängaren är Liberty. Hästhuvudet i krönet visades på tidiga New Jersey-mynt.