Susquehannock

Susquehannock , även kallad Susquehanna eller Conestoga , Iroquoian-talande nordamerikanska indianstam som traditionellt bodde i palisaderade städer längs Susquehanna River i det som nu är New York, Pennsylvania och Maryland. Lite är känt av Susquehannocks politiska organisation, men de anses ha varit uppdelade i flera underteckningar och klaner; namnet kan ursprungligen ha hänvisat till ett stammars förbund. Liksom andra Iroquoian-stammar var de en halvårig jordbrukare.

Susquehannock: ansiktspott

Susquehannock beskrevs först av kapten John Smith, som utforskade det övre området Chesapeake Bay 1608. Under den historiska perioden var de i krig med Iroquois, som erövrade dem 1676 och tvingade dem att bosätta sig nära Oneida-stammen i New York. . De fick senare återvända till sitt tidigare territorium längs Susquehannafloden. Epidemier minskade stadigt antalet (uppskattades ha varit cirka 5000 år 1600) och 1763 massakrerades många av de återstående Susquehannock av vita inflammerade av berättelser om ett indiskt krig vid Pennsylvania gränsen, flera hundra mil bort. Susquehannocks ättlingar var mer än 400 i början av 2000-talet.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.