Hieratisk skript

Hieratisk skrift , forntida egyptisk kursiv skrift, använd från första dynastin ( ca 2925– ca 2775 f.Kr.) fram till ca 200 f.Kr. Ursprunget från det tidigare, bildhieroglyfiska skrivet som användes i snidade eller målade inskriptioner, var hieratisk skrift vanligtvis skrivet med bläck med en vasspenna på papyrus; dess kursiva form var mer lämpad för ett sådant medium än de formella hieroglyferna. Den skrevs ursprungligen vertikalt och senare horisontellt från höger till vänster. Efter cirka 660 f.Kr. ersatte demotiska skript ( qv ) hieratiska i de flesta sekulära skrifter, men hieratiska fortsatte att användas av präster i transkriptionen av religiösa texter i flera århundraden.

hieroglyfer Läs mer om det här ämnet hieroglyphic writing: Hieratic script The Egyptian cursive script, called hieratic writing, fick sitt namn från de grekiska hieratikos (”prästerliga”) åt gången under ...