Protektorat

Protektoratet , den engelska regeringen från 1653 till 1659. Efter avrättningen av kung Charles I förklarades England som ett samvälde (1649) under parlamentets styre. Men efter att Oliver Cromwell hade upplöst parlamenten Rump och Barebones i följd 1653 installerades han den 16 december 1653 som lordskyddare för samväldet England, Skottland och Irland under myndighet av en konstitution med titeln Instrumentet för Regering, som hade upprättats av en grupp arméofficerer. Protektoratet, som Cromwells regering nu kallas, fortsatte efter hans död den 3 september 1658 av hans son Richard, tills den senare avgick kontoret den 25 maj 1659, varefter parlamentets maktupptagning endast tjänade som ett förspel. till återställningen av Charles II.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.