Åtskiljande

Disjunktion , i logik, relation eller koppling av termer i en proposition för att uttrycka begreppet "eller"; det är ett uttalande av alternativ (ibland kallat "alternativ"). För tydlighetens skull måste exklusiv disjunktion (antingen x eller y , men inte båda), symboliserad xy , särskiljas från inkluderande disjunktion (antingen x eller y , eller båda x och y ), symboliserad xy . Se även implikationer.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av William L. Hosch, biträdande redaktör.