Jag-du

Jag-du , teologisk doktrin om den fullständiga, direkta, ömsesidiga relationen mellan varelser, som tänkt av Martin Buber och några andra filosofer från 1900-talet. Den grundläggande och renaste formen av denna relation är den mellan människa och Gud (den eviga du), som är modellen för och möjliggör relationerna mellan människor och jag-du. Förhållandet mellan människa och Gud är emellertid alltid ett jag-du, medan det mellan människa och människa ofta är ett jag-där, där det andra varelsen behandlas som ett föremål för tanke eller handling. Enligt Buber kan människans relation till andra varelser ibland närma sig eller till och med komma in i jag-du-riket. Bubers bok Ich und Du (1923; I and Thou ) är det klassiska verket om ämnet.

Martin Buber.Läs mer om detta ämne Martin Buber: Från mysticism till dialog. ... den stora Du, möjliggör mänskliga jag – Du relationer mellan människan och andra varelser. Deras mått på ömsesidighet är relaterat till nivåerna av att vara: ...