Fātiḥah

Fātiḥah , även kallad fātiḥat al-kitāb , "öppningen" eller första kapitlet (surah) i den muslimska boken om gudomlig uppenbarelse, Koranen; i ton och användning har det ofta liknats med den kristna lordens bön. Till skillnad från de andra suraherna, som vanligtvis är berättelser eller uppmaningar som levereras av Gud, utgör de sju verserna i fātiḥah en kort hängiven bön riktad till Gud och i muntlig recitation avslutas de med ordet amīn ("amen"). Den Fatiha har förvärvat bred ceremoniell användning i Islam: den inför varje ritual böjning ( rak'ah ) i de fem dagliga bönerna ( salat), och det reciteras vid alla muslimska fristäder, validerar viktiga resolutioner, visas ofta på amuletter och reciteras för de döda.

I Nordafrika betecknar fātiḥah (eller fatḥah ) en bön som utförs tyst med utsträckta armar, handflatorna vända uppåt. Den första surahen reciteras inte nödvändigtvis men var antagligen en gång en del av ceremonin.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Zeidan, assistentredaktör.