Täckande lagmodell

Omfattande lagsmodell , förklaringsmodell enligt vilken en händelse ska förklaras med hänvisning till en annan händelse förutsätter nödvändigtvis ett överklagande till lagar eller allmänna förslag som korrelerar händelser av den typ som ska förklaras (förklaringar) med händelser av den typ som anges som orsaker eller villkor (förklaringar). Det är förankrat i David Humes doktrin att, när två händelser sägs vara kausala relaterade, är allt som menas att de instanserar vissa successionsföljd som har observerats upprepade gånger mellan sådana händelser tidigare. Denna doktrin fick ett striktare uttryck av den logiska positivisten Carl Hempel (1905–1997).

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.