Ozymandias

Ozymandias , sonett av Percy Bysshe Shelley, publicerad 1818. En av Shelleys mest kända kortverk, dikten ger en ironisk kommentar till maktens flyktiga natur. Den berättar om en förstörd staty av Ozymandias (det grekiska namnet på Ramses II i Egypten, som regerade på 1200-talet fvt), där det står "Se på mina verk, ni mäktiga och förtvivlan!" Runt statyn "Den ensamma och jämna sanden sträcker sig långt borta."

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Berättande dikter brukar vara mycket korta. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.