Indiens reservbank

Reserve Bank of India (RBI) , Indiens centralbank, grundad 1935 av Reserve Bank of India Act (1934). Ursprungligen privatägt, nationaliserades RBI 1949. Banken har sitt huvudkontor i Mumbai och har kontor över hela landet.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta.

RBI formulerar och genomför regeringens penningpolitik, utfärdar sedlar och mynt, hanterar landets internationella betalningar och dess valutamarknad, fungerar som en investeringsbank för de centrala och statliga regeringarna och upprätthåller räkenskaperna för och utökar kredit till , kommersiella banker.

Hundra rupiesedel från Indien (framsida).

En central styrelse under ledning av en guvernör övervakar banken. Dessutom ger fyra lokala styrelser, med huvudkontor i Mumbai, Kolkata, Chennai och New Delhi, råd till centralstyrelsen i regionala frågor och representerar de regionala bankernas intressen. Alla ledamöter i de centrala och lokala styrelserna utses av regeringen för fyra år.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.