Den hemliga agenten

The Secret Agent , i sin helhet The Secret Agent: A Simple Tale , roman av Joseph Conrad, publicerad första gången i New York-veckotidningen Ridgeways 1906–07 och i bokform 1907. Denna absurdistiska berättelse är känd för sina skickliga karaktäriseringar, melodramatiska. ironi och psykologisk intriger.

Böcker.  Läsning.  Publicering.  Skriva ut.  Litteratur.  Läskunnighet.  Rader av begagnade böcker som är till salu på en tabell. Quiz Namnförfattaren Vilken amerikansk författare var känd för sin skildring av Jazz Age?

Adolf Verloc är en slapp östeuropeisk hemlig agent som poserar som en butiksägare i London med anarkistiska benägenheter som beordras att dynamit Greenwich Observatory. Handlingen misslyckas när Verlocs psykiskt funktionshindrade svoger av misstag dödas av sprängämnena. Verlocs fru, som är mer knuten till sin hjälplösa bror än till sin man, mördar Verloc i raserianfall och förråds själv av en av hennes mans anarkistiska medarbetare.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.