Shailendra-dynastin

Shailendra-dynastin , också stavad Sailendra , eller Çailendra , indonesiska Śailendra eller Sjailendra ("Bergets herre") , en dynasti som blomstrade i Java från cirka 750 till 850 efter det funaniska kungariket på Sydostasiens fastland. Dynastin präglades av en stor kulturell renässans i samband med introduktionen av Mahāyāna-buddhismen, och den uppnådde en hög nivå av konstnärligt uttryck i de många tempel och monument som byggdes under dess styre. Under en av dess kungar regerades den berömda stupan i Borobuḍur ( qv ).

basrelief från Shailendra-dynastinasien bi karta Quiz Lär känna Asien Vad är Indonesiens huvudstad?

Förutom dess arv från monument är lite känt om dynastin. Det härstammade uppenbarligen från jordbrukslåglandet i det inre Java men utvidgade sin verkliga makt till öns nordvästra kuster, från vilken dess utsändare handlade med och rajdade den malaysiska halvön och Indokina. Det finns en Khmer-tradition av Shailendra-överherredømme under senare delen av 800-talet. Shailendra-dynastin kördes till Sumatra (Palembang) i mitten av 800-talet.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.