Arketyp

Arketyp , (från grekiska archetypos , "originalmönster"), i litteraturkritik, en urbild, karaktär eller mönster av omständigheter som återkommer i litteraturen och tänker konsekvent nog för att betraktas som ett universellt begrepp eller en situation.

Termen antogs och populariserades av litteraturkritiker från skrifterna från psykologen Carl Jung, som formulerade en teori om ett "kollektivt omedvetet." För Jung har olika mänskliga erfarenheter på något sätt genetiskt kodats och överförts till på varandra följande generationer. Dessa ursprungliga bildmönster och situationer väcker uppseendeväckande liknande känslor hos både läsare och författare. Den kanadensiska litteraturkritikern och teoretikern Northrop Frye var inflytelserik i att utvidga användningen av termen arketyp till specifikt litterära sammanhang. Arketypisk kritik har kopplats till en annan grupp tänkare som är närmare knuten till dess Jungian-rötter, inklusive Maud Bodkin och James Hillman.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.