Jätte

Jätte, i folklore, enorm mytisk varelse, vanligtvis mänsklig i form. Termen härstammar (genom latin) från Giants (Gigantes) i den grekiska mytologin, som var monströsa, vilda varelser som ofta avbildades med mäns kroppar som slutade i serpentinben. Enligt den grekiska poeten Hesiod var de söner till Ge (”Jorden”) och Uranus (”Himlen”). Gigantomachy var en desperat kamp mellan jättarna och olympierna. Gudarna segrade slutligen med hjälp av bågskytten Heracles, och jättarna dödades. Många av dem ansågs ligga begravda under berg och att indikera att de var närvarande genom vulkaniska bränder och jordbävningar. Gigantomachy blev ett populärt konstnärligt tema (hittades till exempel på frisen som prydde det stora altaret vid Pergamum), och det tolkades som en symbol för hellenismens triumf över barbarism, av gott över ont.

Jättarna i den nordiska mytologin var uråldriga varelser som fanns före gudarna och övervunnna av dem. Jättar i folklore var dödliga som bebodde världen i tidiga tider. Israeliska spioner i Kanaan såg jättar (4 Mosebok 13: 32–33), och sådana varelser strövade en gång i legenden Cornwall i Storbritannien ( se Corineus).

De europeiska medeltida städerna hade ofta vägledande jättar vars bilder fördes i procession. I London sägs de gigantiska figurerna Gog ( qv ) och Magog representera två korniska jättar som fångats av Brutus, den legendariska grundaren av Storbritannien. Druon Antigonus på 40 meter (12 meter) i Antwerpen och Gayant-figuren på 22 meter (7 meter) i Douai, Fr., bevarar liknande traditioner.

I de flesta europeiska berättelser verkar jättar som grymma och dumma, ges till kannibalism, och ofta enögda. Hjältar som dödade dem gjorde det ofta mer med humor än med styrka. Även om vänliga jättar förekommer ( t.ex. Rübezahl, som bodde i den böhmiska skogen), var de flesta fruktade och hatade; men äktenskap mellan deras döttrar och hjälten var möjliga.

Kullfigurer, såsom giganten av Cerne som klipps i krita nära Cerne Abbas, Dorset, liksom megalitiska monument och långa barrows, föreslog jättebyggare från det förflutna; och en forntida europeisk tradition hävdade att människor en gång hade varit högre och starkare men hade degenererat efter en guldålder.