Wesak

Wesak , stavade också Vesak, Sanskrit Vaishakha, Pali Vesakha , den viktigaste av de buddhistiska festivalerna i Theravada, till minne av Buddhas födelse, upplysning och död. Händelsen observeras på fullmånedagen i månmånaden Vesakha, som faller i april eller maj. Dagen observeras som en helgdag i många länder i Sydostasien. Det kännetecknas av särskild hängivenhet och olika handlingar som är avsedda att vara förtjänstfulla, såsom att presentera mat eller allmosa för munkar eller släppa fångar i fångenskap.

Wesak Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.