Thyrsis

Thyrsis , elegisk dikt av Matthew Arnold, publicerad första gången i Macmillans tidning 1866. Den ingick i Arnolds nya dikter 1867. Den anses vara en av Arnolds finaste dikter.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Prosa och poesi är samma sak.

I Thyrsis behärskade Arnold en invecklad 10-rads strofform. Den 24-strofedikten lovordar sin vän, poeten Arthur Hugh Clough, som hade dött 1861. Arnold porträtterar Clough som Thyrsis, ett traditionellt grekiskt namn för en herde-poet. I rika pastorala bilder minns Arnold Oxfords landsbygd som de två utforskade som studenter på 1840-talet och granskar ödet för deras ungdomsideal efter att de lämnat universitetet.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.