Pitri

Pitri , (sanskrit: "fader") stavade också pitṛ , i hinduismen, någon av de döda förfädernas andar eller av alla de döda som har kremerats eller begravts i enlighet med de rätta ritualerna.

I Vedorna, de heliga skrifterna i det forntida Indien, ansågs ”fäderna” vara odödliga som gudarna och delade i offret, även om de fick olika erbjudanden. ”Fädernas väg”, som leder till återfödelse (samsara) och kännetecknas av iakttagande av de traditionella uppdragsuppgifterna, välgörenheten och utövandet av åtstramningar, skilde sig från ”gudarnas väg”, ett sätt att tro riktat mot målet för befrielse ( moksha ) från återfödelse.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.