Sampradaya

Sampradaya , i hinduismen, en traditionell skola för religiös undervisning, överförd från en lärare till en annan. Från omkring 1100-talet framträdde flera sekter ur Vaishnavism (tillbedjan av guden Vishnu). Dessa sekter fortsätter till i dag. De inkluderar Sanaka-sampradaya (även känd som Nimbarkas, anhängare av Nimbarka), Shri-sampradaya (eller Shrivaishnavas, enligt Ramanujas lärdom), Brahma-sampradaya (eller Madhvas, anhängare av Madhva) och Rudra -sampradaya (eller Vishnusvamins, anhängarna av Vishnusvamin). I båda fallen är skolan uppkallad efter en avlägsen och kanske mytologisk grundare, som Shri (gudinnan Lakshmi), från vilken den har överförts genom en följd av lärare till de jordiska grundarna av sekterna.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.