Bergspredikan

Bergpredikan , en biblisk samling av religiösa läror och etiska ord från Jesus från Nasaret, som finns i Matteus, kapitel 5–7. Predikan riktades till lärjungar och en stor skara lyssnare för att vägleda dem i ett liv med disciplin baserad på en ny kärlekslag, till och med till fiender, i motsats till den gamla rättens lag. I bergspredikan finns många av de mest kända kristna homilierna och talesätten, inklusive saligprisningarna och Herrens bön ( qq.v. ).

Tiffany, Louis Comfort: Bergspredikan Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av John M. Cunningham, läsredaktör.