Missouri Pacific Railroad Company

Missouri Pacific Railroad Company , tidigare (1849–72) Pacific Railroad , tidigare amerikansk järnväg grundad för att bygga den första järnvägslinjen väster om Mississippi River. Marken bröts 1851 och den första delen av spåret slutfördes 1852. Det var den första järnvägen som betjänade Kansas City, Missouri, nåddes 1865, efter att byggandet avbröts av det amerikanska inbördeskriget.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta.

1872 omorganiserades linjen som Missouri Pacific Railway, och 1879 kom den under kontroll av New Yorks finansiär Jay Gould, som utvecklade ett system som sträckte sig genom Colorado, Nebraska, Arkansas, Texas och Louisiana. År 1917 slogs linjen samman med St. Louis, Iron Mountain och Southern Railway Company och omorganiserades som Missouri Pacific Railroad. Senare förvärvade det andra linjer i Gulf-området och i Texas och utvidgade dess verksamhetsområde till flera mellanvästra och sydvästra stater.

Linjens passagerarverksamhet överlämnades till National Railroad Passenger Corporation (Amtrak) 1971. 1982 slogs Missouri Pacific samman med Union Pacific och Western Pacific Railroad-företagen för att bilda Union Pacific System, under holdingbolaget Union Pacific Corporation. Missouri Pacific bibehöll dock sin egen företags- och kommersiella identitet fram till 1997, då det helt slogs samman med Union Pacific.