Zagreus

Zagreus, i Orphic myth, ett gudomligt barn som var son till Zeus (som en orm) och hans dotter Persefone. Zeus avsåg att göra Zagreus till sin arving och skänka honom obegränsad makt, men Hera uppmanade av svartsjuka Titanerna att attackera barnet medan hon lurade honom med leksaker. Titanerna, som var emot Zeus 'makt, slet sönder Zagreus och förtärde honom förutom hans hjärta. Athena lyckades rädda barnets hjärta och förde det till Zeus, som svalde det. Zeus straffade titanerna för deras brott genom att spränga dem i sot med sina åskblod. Från dessa kvarlevor uppstod dödliga, som delvis var onda och delvis gudomliga. Zeus födde sedan en son i Semeles kropp, och detta barn, skapat från hjärtat av Zagreus, hette Dionysus. Zagreus blev således identifierad med Dionysos i den orfiska mytologin,en utväxt av den hellenistiska mysteriereligionen baserad på Orfeus läror och sånger.