Dow Jones genomsnitt

Dow Jones genomsnitt, aktiekursgenomsnitt beräknat av Dow Jones & Company, Inc. Genomsnittet är bland de mest använda indikatorerna för allmänna trender i priserna på aktier och obligationer i USA. Dow Jones & Company, ett finansiellt nyhetsförlag grundat av Charles Henry Dow och Edward D. Jones, började beräkna ett dagligt industrianvändning 1896 med en lista på 12 aktier och dela deras totala pris med 12. Listan över aktier har sedan dess varit breddades och delaren har justerats för att kompensera för aktiesplit, aktiesubstitution och betydande utdelningsförändringar. Således är medelvärdena inte aritmetiska medel utan medel som är avsedda att indikera allmänna marknadsprisutvecklingar. Det vanligaste noterade är Dow Jones Industrial Average (DJIA), som baseras på priserna på 30 industrianläggningar.Andra Dow Jones-medelvärden inkluderar Dow Jones Transportation Average (DJTA), baserat på 20 transportlager; Dow Jones Utility Average (DJUA), baserat på 15 nyttjandelager; Dow Jones Composite Average, bestående av bestånden från DJIA, DJTA och DJUA; och flera obligationsmedelvärden. Andra populära mätare på de amerikanska värdepappersmarknaderna är S&P 500 och Russell 2000-index.

Kombinerat dagligt diagram för 2005 med tre stora aktieindex: Dow Jones Industrial Average, NASDAQ och S&P 500. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.