Ponte Vecchio

Ponte Vecchio , (italienska: "Old Bridge"), första segmentbågsbro byggd i väst, som passerar över floden Arno i Florens och är en enastående teknisk prestation under medeltiden i Europa. Byggaren Taddeo Gaddi avslutade bron 1345. Segmentbågen erbjöd färre bryggor i bäcken än den romerska halvcirkelbågsdesignen och gav mindre hinder för navigering och friare passage till översvämningsvatten. Ponte Vecchio-vägen har ett tvåvånings galleri, det övre galleriet som förbinder angränsande Pitti, Uffizi och andra palats, det nedre ger utrymme för butiker. Under andra världskriget var Ponte Vecchio-bron över floden Arno den enda som skonades från förstörelsen av den tillbakadragande tyska armén.

Florens: Ponte Vecchio