Nawab

Nawab , engelsk nabob , biträdande härskare eller underkung, under Indiens Mughal-styre. Titeln antogs senare av de oberoende härskarna i Bengalen, Oudh (Ayodhya) och Arcot.

I England applicerades namnet på män som gjorde förmögenheter som arbetade för British East India Company och återvände hem för att köpa platser i parlamentet. Således kom ordet nabob att betyda någon med stor rikedom eller ovanlig framträdande.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.