Irländska

Irländska

Irländska språket , även kallat Erse eller Gaelic , irländska Gaeilge , en medlem av Goidelic-gruppen av keltiska språk, som talas på Irland. Som ett av de nationella språken i Irland undervisas irländare i de offentliga skolorna och krävs för vissa offentliga tjänster.

Franska och engelska stopp och inga parkeringsskyltarFrågesport Officiella språk: Fakta eller fiktion? Brasiliens officiella språk är portugisiska.

Grammatiskt har irländare fortfarande ett fallsystem, som latin eller tysk, med fyra fall för att visa olika funktioner för substantiv och pronomen i en mening. I fonologin uppvisar den initiala sandhi, där den första konsonanten av ett ord modifieras enligt det förhistoriska slutljudet från det föregående ordet i frasen (t.ex. en tobar "brunnen", mo thobar "min brunn").

Rekord på irländska språket går tillbaka till ogham-inskriptionerna, skrivna i uppsättningar av streck eller hack, från 500-talet e.Kr. Det latinska alfabetet började användas kort därefter. Irländsk litteratur är från 800-talet. Se även Oghams skrivning; Keltiska språk; Gaelisk väckelse.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.