Chemosh

Chemosh , forntida västsemitisk gud, vördad av moabiterna som sin högsta gud. Lite är känt om Chemosh; även om kung Salomo av Israel byggde en helgedom åt honom öster om Jerusalem (1 Kungaboken 11: 7), förstördes helgedomen senare av kung Josia (2 Kungaboken 23:13). Gudinnan Astarte var troligen Chemoshs kultpartner. På den berömda moabitiska stenen, skriven av Meshas, ​​en kung från Moab från 800-talet, fick Chemosh framträdande omnämnande som den gudom som förde moabiterna seger i deras strid mot israeliterna.

Gjutning av Moabite Stone, framifrån.Hjälpskulptur av assyriska (Assyrer) människor i British Museum, London, England.Quiz Mellanöstern: Fakta eller fiktion? Endast perser bor i Iran.