Holland Tunnel

Holland Tunnel , dubbelrörstunnel under Hudson River som förbinder Canal Street i Manhattan, New York City, med 12 och 14 gator i Jersey City, NJ Tunneln slutfördes 1927 och öppnades för trafik den 13 november samma år. Det namngavs efter Clifford M. Holland, ingenjören som designade det. Nordröret är 8558 fot (2 608 m) långt och det södra röret 8 371 fot (2551 m) långt. Körbanan är 20 fot (6,1 meter) bred och når ett maximalt djup under medelvattnet på 28,5 meter.

Anses vara en anmärkningsvärd teknisk prestation eftersom den löste problemet med att ventilera en lång fordonstunnel, den har 84 kraftfulla fläktar som kan ersätta luft i tunneln var 90: e sekund. Den förorenade luften dras av genom en kanal i rörets tak med hjälp av sugfläktar. Systemet testades allvarligt den 13 maj 1949 när en lastbil lastad med giftigt och brandfarligt koldisulfid brann i tunneln och exploderade. Trots förstörelsen av 23 lastbilar och ruinen av 500 meter tunneltak ledde inga dödsfall till.