Shraddha

Shraddha , sanskrit śrāddha , stavade också sraddha , i hinduismen, en ceremoni utförd för att hedra en död förfader. Riten är både ett socialt och ett religiöst ansvar som åläggs alla manliga hinduer (med undantag för viss sannyasis eller asketer). Betydelsen som i Indien ges till födelsen av söner speglar behovet av att se till att det kommer en manlig ättling att utföra shraddha- ceremonin efter ens död.

Riten utförs för den avlidne far, farfar och farfar och även för mor, mormor och mormor. Det är avsett att ge näring, skydda och stödja de dödas andar i deras pilgrimsfärd från de lägre till de högre världarna, före deras reinkarnation och återkomst på jorden. Riterna utförs mellan den 11: e och 31: e dagen efter döden, beroende på kastraditioner, och med jämna mellanrum därefter. Den första årliga dödsdagen observeras av en shraddha- ceremoni som gör det möjligt för den avlidne ( preta ) att tas upp i förfädernas församling ( pitri ).

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.