Anti-Saloon League

Anti-Saloon League , den ledande organisationen som driver lobbyverksamhet för förbud i USA i början av 1900-talet. Det grundades som ett statssamhälle i Ohio 1893, men dess inflytande spred sig snabbt och 1895 blev det en nationell organisation. Det drog det mesta av sitt stöd från protestantiska evangeliska kyrkor och lobbade på alla nivåer i regeringen för lagstiftning som förbjöd tillverkning och försäljning av berusande drycker. Efter antagandet av den artonde (förbudsändringen) 1919 sökte ligan strikt tillämpning av förbudslagarna; men efter upphävandet av detta ändringsförslag 1933 upphörde det att vara en kraft i amerikansk politik. 1950 slogs det samman med andra grupper för att bilda National Temperance League.

En Harry Houdini-affisch främjar en teaterföreställning för att diskreditera spiritualism.Quiz History Makers: Fakta eller fiktion? Roald Amundsen var den första personen som nådde sydpolen.