Adena kultur

Adena-kultur , kultur i olika samhällen av forntida nordamerikanska indianer, cirka 500 f.Kr. - annons 100, centrerad i det som nu är södra Ohio. Grupper i Indiana, Kentucky, West Virginia och eventuellt Pennsylvania har likheter och är ungefär grupperade med Adena-kulturen. (Termen Adena härstammar från en tidig Ohio guvernör hemma, belägen nära Chillicothe, Ohio, runt vilken högar av Adena-typ hittades.)

Criel Mound;  Adena

Adena bodde vanligtvis i byar som innehöll cirkulära hus med koniska tak, konstruerade av stolpar, pilar och bark, även om en del av dem bodde i bergskydd. De levde av att jaga, fiska och samla vilda växtfoder. Deras redskap bestod av sådana saker som stenhackar, yxor och projektiler, stenrökrör och enkelt keramik. Adena-ornament av koppar, glimmer och snäckskal intygar att de handlar med avlägsna folk.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.