Koli

Koli , även kallad Kori, kast med många undergrupper som bor i det centrala och västra bergsområdet i Indien. De största grupperna av Koli bor i delstaten Maharashtra, särskilt i Mumbai, och i staten Gujarat. Den traditionella ockupationen av kusten Koli är fiske, även om många nu är anställda i skolor och statliga kontor. De andra landbaserade Koli är främst intresserade av jordbruk. Koli är till stor del hinduer men behåller vissa aspekter av sin tidigare animism. De listas som en schemalagd kasta i Indiens konstitution, även om deras status förblir tvetydig, med vissa medlemmar som arbetar för att ta bort Kolis från listan över schemalagda kasta på grund av stigmatiseringen och andra åtnjuter fördelarna med den statusen, till exempel mer ekonomiskt stöd och bättre utbildningsmöjligheter.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.