Mitzvah

Mitzvah , också stavat Mitsvah (hebreiskt: ”bud”), plural Mitzvoth, Mitzvot, Mitzvahs, Mitsvoth, Mitsvot , eller Mitsvahs , vilket bud, förordningar, lagar eller stadgar som finns i Torahn (de första fem böckerna i Bibeln) och, av den anledningen att observeras av alla praktiserande judar.

Talmuden nämner 613 sådana mitzvahs, 248 obligatoriska ( mitzwot ʿase ) och 365 prohibitive ( mitzwot lo taʿase ). Många fler (några praktiskt taget likvärdiga med gudomlig lag) har lagts till genom tiderna på uppdrag av framstående rabbinska ledare, såsom att läsa Hallel (specifika psalmer) vid föreskrivna tider, läsa Esters bok på Purim, tvätta händerna före måltiderna och tända ljus på vissa festivaler. Även om en mitsva inte följs utgör en överträdelse ( ʿavera), är det underförstått att inte alla mitzvah är lika viktiga; Omskärelse är till exempel ett direkt svar på ett gudomligt kommando, medan man inte bär en skalle (yarmulke) offentligt. I ett bredare sammanhang betraktar judar alla goda gärningar som uppfyllandet av mitzvahs, för sådana handlingar uttrycker Guds vilja.