Den kaukasiska krita cirkeln

The Caucasian Chalk Circle , en pjäs bestående av en prolog och fem scener av Bertolt Brecht, först producerad på engelska 1948 och på tyska som Der kaukasische Kreidekreis 1949. Verket är baserat på den tyska författaren Klabunds pjäs Der Kreidekreis (1924), i sig en översättning och anpassning av ett kinesiskt pjäs från Yuan-dynastin (1206–1368).

Brechts pjäs sätts inom ramen för en tvist om mark som två kommuner i Sovjetunionen hävdar efter andra världskriget. Huvudåtgärden i pjäsen består av en liknelse som utförs för att fira beslutet i tvisten. Liknelsen, som utspelades under ett feodalt uppror på 1200-talet, handlar om två kvinnors kamp över vårdnaden om ett barn. Striden mellan guvernörens fru, som övergav barnet under upproret, och den unga tjänaren som räddade barnet och tog hand om det avgörs av en excentrisk domare som placerar barnet i en krita och förklarar att vilken kvinna som helst som kan dra honom från cirkeln beviljas vårdnad. När tjänaren, som inte vill skada barnet, låter guvernörens fru få honom, tilldelas hon barnet, efter att ha visat större kärlek än den naturliga modern.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.