Jacob Marley

Jacob Marley , fiktiv karaktär, den avlidna affärspartnern till Ebenezer Scrooge i A Christmas Carol (1843) av Charles Dickens. Marleys spöke besöker Joakim på julafton i början av berättelsen.

Spöket av Jacob Marley (till höger) som besöker sin tidigare affärspartner, Ebenezer Scrooge;  illustration av John Leech för Charles Dickens A Christmas Carol (1843).En galen teparty.  Alice möter March Hare och Mad Hatter i Lewis CarrollQuiz som blir karaktär I Herman Melvilles roman Moby-Dick , vad är kapten Ahabs ben av? Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av John M. Cunningham, läsredaktör.