Saoshyans

Saoshyans , i zoroastrisk eskatologi, världens sista räddare och släckare för dess ondska; han är den främsta av tre frälsare (de två första är Ōshētar och Ōshētarmāh) som alla är Zoroasters söner. En kommer att visas i slutet av vart och ett av världens tre sista årtusenden, mirakulöst tänkt av en jungfru som har simmat i en sjö där Zoroasters utsäde bevarades. Efter 57 år kommer Saoshyans, med hjälp av 30 stora personer från de avlidna som har varit kopplade till kroppslig existens, att bryta den demoniska makten och återuppliva de dödas kroppar. Saoshyans och sex hjälpare kommer sedan att leda arbetet i världens sju zoner och kommunicera mirakulöst med varandra. När alla själar har renats, inklusive de fördömda, kommer Saoshyans att förbereda dem för vit haoma- zoroastriernas rituella dryck - som kommer att ge deras kroppar evig fullkomlighet.