Gränskommission

Gränskommission , rådgivande kommitté som inrättades i juli 1947 för att rekommendera hur Punjab- och Bengalregionerna i den indiska subkontinenten skulle delas mellan Indien och Pakistan strax innan var och en skulle bli oberoende från Storbritannien. Kommissionen beställdes av fyra medlemmar från den indiska nationella kongressen och fyra från Muslim League och var ordförande av Sir Cyril Radcliffe - utsedd av Lord Mountbatten, den sista underkungen i Brittiska Indien.

Kommissionens mandat var att dra gränser i de två regionerna som skulle hålla intakt så mycket som möjligt den mest sammanhängande hinduiska och muslimska befolkningen inom indiskt respektive pakistanskt territorium. När självständighetsdatumet 15 augusti trängde fram och med liten chans för överenskommelse mellan de två sidorna fattade Radcliffe emellertid slutligen det slutgiltiga beslutet vid gränserna. Partitionen lämnade miljontals muslimer på den indiska sidan och liknande antal hinduer i pakistanska sektorer och utlöste massvandringar av medlemmar i varje religiöst samhälle som sökte vad de hoppades skulle vara säkerhet på andra sidan gränsen. Inte desto mindre, i både Punjab och Bengal före och under maktövergången, lämnade utbrett sekteriskt våld cirka en miljon människor döda.Indien och Pakistan har löst några av de gränsfrågor som lämnats olösta av britterna, men stridigheter har fortsatt i vissa områden, särskilt i Kashmir-regionen.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Kenneth Pletcher, Senior Editor.