Nunc Dimittis

Nunc Dimittis , även kallad Simeons sång , i Nya testamentet, en kort lovsång som sjungits av den gamla Simeon, som hade lovats av den Helige Ande att han inte skulle dö förrän han hade sett Messias. Simeon var i templet i Jerusalem när Maria och Josef kom för att presentera barnet Jesus för reningsritualen enligt judisk lag och sed. Simeon kände igen barnet som den utlovade frälsaren, tog honom i armarna och höjde sin lovsång. Finns i Lukas 2: 29–32, kallas den Nunc Dimittis för sina första ord på latin i Vulgata Bibeln: Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum, i takt,"Nu, Mästare, kan du låta din tjänare gå i fred, precis som du lovade." På grund av dess konsekvenser av uppfyllelse, fred och vila såg den tidiga kyrkan det vara lämpligt för dagens slut. Sedan 4-talet har den använts i sådana kvällsgudstjänster som Compline, Vespers och Evensong.

Unga Mozart som bär domstolsklänning.  Mozart skildrade i åldern 7 år som ett underbarn som stod vid ett tangentbord.  Knabenbild av Pietro Antonio Lorenzoni (tillskrivs), 1763, oljor, i Salzburg Mozarteum, Mozart House, Salzburg, Österrike.  Wolfgang Amadeus Mozart.Frågesport som lyfter gardinen på kompositörer: fakta eller fiktion? Ludwig van Beethoven gifte sig sex gånger.