Rose Theatre

Rose Theatre , leksakshus i London byggt av Philip Henslowe och i aktiv användning från 1587 fram till cirka 1605. Henslowe och hans partner, John Cholmley, lät bygga teatern på en hyrd rosenträdgård på South Bank of the Thames. Byggnaden var åttkantig i form, delvis halmtäckt och gjord av trä och gips på en tegelsten.

Detaljer om de första åren av verksamheten är okända, men 1592 bosatte sig Lord Strange's Men, i sällskap med några av Admiral's Men och skådespelaren Edward Alleyn. De presenterade Robert Greene's Friar Bacon and Friar Bungay, Thomas Kyd's The Spanish Tragedy, Christopher Marlowe's The Jew of Malta och William Shakespeares Henry VI, del 1. Sussex's Men ockuperade rosen 1593–94 och gav den första föreställningen av Shakespeares Titus Andronicus. Alleyn, som hade gift sig med Henslowes styvdotter, förde Admiral's Men to the Rose 1594. År 1600, med Rose i dålig reparation och led av tävlingen från den nyöppnade Globe Theatre, byggde Henslowe en ny teater, Fortune, till norr om staden och Admiral's Men flyttade dit. Rose användes sporadiskt tills Henslowes hyresavtal löpte ut 1605 och rivdes strax därefter.

karta över Londons teatrar c.  1600

1989 återupptogs Rose Theatres byggnadsfundament i London under ett byggprojekt. Från dessa rester beräknades det att teatern hade haft en diameter på cirka 70 fot (21 m) och en sittplatsskapacitet på cirka 2200. Grunden bevarades därefter som en inofficiell historisk plats.