Diatessaron

Diatessaron , de fyra nya testamentets evangelier sammanställda som en enda berättelse av Tatian ( qv ) omkring år 150. Det var den vanliga evangelieteksten i det syriska Mellanöstern fram till omkring år 400, då den ersattes av de fyra separata evangelierna. Citat från Dia tessaron förekommer i forntida syrisk litteratur, men inget gammalt syrisk manuskript finns nu. Ett grekiskt papyrusfragment från 3-talet upptäcktes 1933 i Doura-Europus, nordväst om Bagdad, Irak. Om det ursprungliga skrivandet gjordes på grekiska eller syriska är okänt. Det finns också manuskript på arabiska och persiska och översättningar till europeiska språk gjorda under medeltiden.