Partisan

Partisan , serbokroatisk Partizan , medlem av en gerillastyrka som leds av det kommunistiska partiet i Jugoslavien under andra världskriget mot axelmakterna, deras jugoslaviska medarbetare och en rivaliserande motståndsstyrka, de royalistiska tjetnikerna.

Alaska Regional Locator karta, USAQuiz Amerikas förenta stater: Fakta eller fiktion? Alaska är den enda amerikanska staten som har styrts av en kung.

Tyskland och Italien ockuperade Jugoslavien i april 1941, men det var inte förrän Tyskland invaderade Sovjetunionen i juni samma år som de jugoslaviska kommunisterna beordrades att utföra attacker mot axelenheter. Under ledning av partiledaren Josip Broz Tito genomförde partisanavdelningar småskalig sabotage fram till september 1941, då de ockuperade den serbiska staden Užice och utropade en befriad Užice-republik. Partisanernas tydliga avsikt att gå längre än nationell befrielse för att skapa en socialistisk federation främmade dem från tjetnikerna, som mestadels var serbiska soldater lojala mot den förvisade kungen. De två styrkorna föll också ut över grymheter som tyskarna begått som vedergällning för motståndshandlingar; chetnikerna ville undvika att framkalla sådana grymheter, men Tito beräknade att de skulle driva ännu fler människor in i motståndet.Även efter att partisanerna tvingades dra sig tillbaka till bergen i Montenegro och Bosnien och Hercegovina, lockade de tillräckligt med rekryter för att utse sig själva Folkets befrielsearmé (PLA), med elitproletära brigader utvalda för deras stridsförmåga, ideologiska engagemang och heljugoslaviska. karaktär. I november 1942 demonstrerade Tito styrkan i sin rörelse genom att sammankalla det antifascistiska rådet för National Liberation of Jugoslavia, som så småningom blev en provisorisk regering.I november 1942 demonstrerade Tito styrkan i sin rörelse genom att sammankalla det antifascistiska rådet för Jugoslaviens nationella befrielse, som så småningom blev en provisorisk regering.I november 1942 demonstrerade Tito styrkan i sin rörelse genom att sammankalla det antifascistiska rådet för National Liberation of Jugoslavia, som så småningom blev en provisorisk regering.

Rädda för att en kraftfull motståndskraft skulle kunna uppmuntra de allierade att invadera Balkanhalvön, ledde tyskarna och italienarna sju stora offensiv mot PLA. Krigets vändpunkt kom i maj 1943, då partisaner undkom omringning i Hercegovina genom att tvinga en utfart uppför Sutjeska-ravinen. Slaget vid Sutjeska var av första vikt för att övertala de allierade att byta sitt stöd från royalisterna till kommunisterna. Anglo-amerikanska och sovjetiska vapen och utrustning hädanefter levererades i allt större mängder. Den italienska kapitulationen hösten 1943 lindrade det militära trycket på partisanerna, som också gynnades av fångsten av betydande leveranser av ammunition och utrustning. I slutet av 1943 hade PLA vuxit till uppskattningsvis 300,000 trupper och hade avledt ett betydande antal fiendens styrkor från andra allierade fronter. I oktober 1944 deltog partisaner i befrielsen av Belgrad av den sovjetiska röda armén; de kunde då fokusera sina kampanjer mot tjetnikerna och andra jugoslaviska medarbetare. Repressalier mot flyktande anti-partisanska styrkor var särskilt brutala i norra Jugoslavien. (Hundratals massgravar, som tros innehålla tiotusentals offer för sådana repressalier, upptäcktes i Slovenien i början av 2000-talet.)ansågs innehålla tiotusentals offer för sådana repressalier, upptäcktes i Slovenien i början av 2000-talet.)ansågs innehålla tiotusentals offer för sådana repressalier, upptäcktes i Slovenien i början av 2000-talet.)

Den 1 mars 1945 rekonstituerades PLA som den jugoslaviska folkarmén (YPA). Under det kalla kriget antog icke-inriktad jugoslavien en strategi för ”totalt nationellt försvar” mot eventuell invasion av det sovjetiska blocket eller de västerländska allierade, där YPA kompletterades av lokalt baserade, partisaniska territoriella försvarsmakter. Efter upplösning av Jugoslavien 1991–92 blev dessa milisar kärnor för väpnade styrkor som försvarade avskiljande republiker från YPA.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Heather Campbell, Senior Editor.