Sortering

Sortering , val efter lott, en metod för att välja offentliga tjänstemän i vissa antika grekiska stadstater. Det användes särskilt i den atenska demokratin, från vilken mest information om praxis härrör. Med få undantag valdes alla domare genom lott, med början med arkonerna år 487–486 f.Kr. på samma sätt valdes Boule (rådet) på 500 och juryn vid domstolarna genom lottning. Utövandet av sortering undanröjde vallopp och tillhandahöll den regelbundna omsättningen av ämbetsmän. Regeringens verksamhet var alltså inte i experthänderna, men genom systemet för sortering gav den atenska demokratin åtminstone viss praktisk politisk utbildning för sina medborgare.

Begränsningen för sortering var jämlikheten mellan alla medborgare. Endast de som hade presenterat sig som kandidater valdes genom lottning för att fylla offentliga kontor. Militära officerare (inklusive de 10 stratēgoi ) och vissa finansiella tjänstemän valdes ut genom att rösta snarare än genom sortering. Men för det mesta delades de verkställande funktionerna upp i små uppgifter, varav var och en anförtrotts till en årlig styrelse bestående av tio medlemmar valda genom lott.