Kompis

Mästare , av ursprung en partner eller medarbetare, därav en följeslagare, kamrat eller kompis. Det gamla engelska folket betydde "en partner i ett företag." Ordet var därför den naturliga ekvivalenten för socius , en medlem av grunden för ett införlivat college, som Eton, eller ett college vid ett universitet.

I universitetens tidigare historia var både junior- och seniormedlemmarna vid ett högskola kända som "forskare", men senare "akademiker" begränsades till de medlemmar av stiftelsen som fortfarande är i statu pupillari (utan att ha uppnått en magisterexamen).

”Fellow” var reserverat för de högre doktoranderna som hade valts till stiftelsen av företagsorganet, som delade i regeringen och fick en fast ersättning av kollegiets intäkter, som i Oxford och Cambridge. I modern akademisk användning används termen i allmänhet för medlemmarna i det styrande organet eller för innehavare av vissa stipendiatpositioner som kallas stipendier som inrättats under ett bestämt antal år och ägnas åt särskild studie eller forskning. Ordet används också för att beteckna privilegierade medlemmar i olika lärda samhällen och institutioner.

I USA uppträdde ordet första gången i stadgan från 1650 från Harvard University, som föreskrev fem kamrater bland styrelsens tjänstemän. I vanlig användning används emellertid termen "kollega" i amerikanska högskolor och universitet för utvalda studenter som har beviljats ​​stipendier under ett år eller mer för forskar- eller forskarutbildning. Valet av stipendiater baseras främst på intellektuella och personliga attribut, men ekonomiskt behov kan också övervägas.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Michael Ray, redaktör.