Haman

Haman , biblisk karaktär, domstolstjänsteman och skurk vars plan att förstöra persiens judar motverkades av Esther. Historien berättas i Esters bok.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.