Moroni

Moroni , enligt undervisningen av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, en ängel eller uppstånden varelse som verkade Joseph Smith den 21 september 1823 för att informera honom om att han hade valts för att återställa Guds kyrka på jorden. Fyra år senare erhöll Smith påståenden guldplattor från Moroni, som som den sista av de forntida profeterna hade begravt dem i en kulle som heter Cumorah (nära Palmyra, New York) ungefär 14 århundraden tidigare. På dessa tallrikar skrevs historia och läror om forntida amerikanska profeter och folk; det var den kunskap som Smith antecknade i Mormons bok ( se Mormons bok), som blev accepterad som ett heligt skrift av Mormons kyrka.

Joseph Smith och Moroni Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.