York spelar

York-pjäser , en cykel med 48 pjäser, från 1300-talet, av okänd författarskap, som framfördes under medeltiden av hantverksgillor i staden York, i norra England, på sommarfestdagen för Corpus Christi. Några av York-pjäserna är nästan identiska med motsvarande pjäser i Wakefield-cykeln, och det har föreslagits att det fanns ett original (nu förlorat) från vilket båda cyklerna kom ner. Det är dock mer troligt att York-cykeln överfördes kroppsligt till Wakefield någon gång under det senare 1400-talet och där etablerades som en Corpus Christi-cykel.

Yxa.Quiz History Lesson: Fakta eller fiktion? Bangladesh blev självständigt 1991.

Pjäserna gavs i York på en dag, i kronologisk ordning, på tävlingsvagnar som går från en utvald plats till en annan. Cykeln täcker historien om människans fall och förlossning, från skapandet av änglarna till den sista domen; sex pjäser är speciella för York (pjäsen av Herodes son, av förvandlingen, av Pilatus fru, av Pilatus majordomo, av översteprästernas köp av blodfältet och av framträdandet av Jungfru till aposteln Thomas).

I den senaste versionen av York-pjäserna ombildades cirka 14 pjäser (främst de som rör Kristi passion) till alliterativa verser. Dessa är kraftfulla och verk av ett dramatiskt geni, ofta kallat York Realist.

York-pjäser har bevarats i Ashburnham Manuskript, i British Library.