Beja

Beja , arabiska Bujah , nomadfolk grupperade i stammar och ockuperar bergsland mellan Röda havet och floderna Nilen och Atbara från Aswans latitud sydost till Eritrea-platån - det vill säga från sydöstra Egypten genom Sudan och till Eritrea. Beja är ca 1,9 miljoner i början av 2000-talet och härstammar från folk som har bott i området sedan 4000 f Kr eller tidigare.

Beja

En del av Beja talar ett kushitiskt språk som de kallar Bedawi, och andra talar Tigre; många talar också arabiska. Många konverterade till kristendomen på 600-talet, men de flesta har varit muslimer sedan 1200-talet. De flesta av Beja föredrar att leva bortsett från sina grannar, och många sägs vara likgiltiga för handel och modernisering.

I huvudsak pastoralister rör sig Beja över stora avstånd med sina flockar och hjordar av nötkreatur och kameler på vars produkter - mjölk, smör och kött - de lever nästan helt.

Beja spårar deras anor genom faderns linje, och deras släktorganisation liknar arabernas. Befogenhet ligger hos familjemedlemmar. Enligt muslimsk lag får män ha två eller flera fruar, men bara de rika gör det. Man förväntas gifta sig med sin fars brors dotter och boskap presenteras för brudens familj. Pojkar är omskurna och flickor utsätts för klitoridektomi. Formella grupper baserade på ålder saknas.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy McKenna, Senior Editor.