Teofani

Teofani , (från grekiska theophaneia,”Guds utseende”), manifestation av gudom i förnuftig form. Uttrycket har vanligtvis använts på gudarnas uppträdande i de antika grekiska och näröstra religionerna men har dessutom fått en speciell teknisk användning när det gäller bibliska material. I Gamla testamentet avbildas Gud som uppträdande i mänsklig form, i naturliga katastrofer, i en brinnande buske, ett moln eller en mild bris - former som ofta förknippas med det gudomliga ”namnet” eller ”ära” (ursprungligen en synlig gloria som åtföljer det gudomliga utseendet). Gamla testamentets teofani presenteras som faktiska historiska händelser eller som profetiska visioner med symboliska övertoner. Kännetecknet för bibliska teofanier är tillfälligheten och plädet för Guds utseende, som här inte är en bestående närvaro på en viss plats eller föremål.Utvidgningen av termen teofani till sådana händelser i Nya testamentet som dopet och omvandlingen av Jesus (även kallat epifanier) har ifrågasatts som olämpligt, för i den ortodoxa kristna läran är Kristus själv i hela sitt liv och arbete och döden Guds manifestation. Kristi inkarnation kan dock ses som den ultimata och fullständiga formen av gudomlig manifestation i ett helt spektrum av teofanier.